Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

aalfaro:aalfaroini [2018/05/08 13:25]
aalfaro
aalfaro:aalfaroini [2018/06/26 12:59] (actual)
aalfaro
Línia 1: Línia 1:
 +**Dossier 1ºESO recuperació-reforç septembre:**
 +Oligatori pesentar-ho a septembre els alumnes Que han de recuperar l'assignatura:
 +{{:aalfaro:recuperacio_dossier_1er_eso.docx|}}
 +
 +
 +
 **Tutoria** **Tutoria**