Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

aalfaro:aalfaroini [2018/06/26 12:59]
aalfaro
aalfaro:aalfaroini [2018/06/26 12:59] (actual)
aalfaro
Línia 1: Línia 1:
-Dossier 1ºESO recuperació-reforç septembre:+**Dossier 1ºESO recuperació-reforç septembre:**
 Oligatori pesentar-ho a septembre els alumnes Que han de recuperar l'assignatura: Oligatori pesentar-ho a septembre els alumnes Que han de recuperar l'assignatura:
 {{:aalfaro:recuperacio_dossier_1er_eso.docx|}} {{:aalfaro:recuperacio_dossier_1er_eso.docx|}}