Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cburgell:lengua_castellana_y_literatura_cb [2020/06/28 08:40]
cburgell
cburgell:lengua_castellana_y_literatura_cb [2020/06/28 08:42] (actual)
cburgell
Línia 10: Línia 10:
  
  
-LECTURAS RECOMENDADAS+**LECTURAS RECOMENDADAS**
  
 [[https://drive.google.com/file/d/148IJEqdksFto7hOQODGeyARFwwr2GQ2I/view?usp=sharing|NOVELAS]] [[https://drive.google.com/file/d/148IJEqdksFto7hOQODGeyARFwwr2GQ2I/view?usp=sharing|NOVELAS]]
Línia 16: Línia 16:
 [[https://drive.google.com/file/d/16LEZnQ3duN0bfQWBcqrI1o-ya_hY9tLU/view?usp=sharing|CÓMICS]] [[https://drive.google.com/file/d/16LEZnQ3duN0bfQWBcqrI1o-ya_hY9tLU/view?usp=sharing|CÓMICS]]
  
-ACTIVIDADES DE REPASO+**ACTIVIDADES DE REPASO**
  
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:lengua_3_eso_19-20|LENGUA]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:lengua_3_eso_19-20|LENGUA]]