Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cescolar:cescolarini [2020/07/27 18:23]
ninglada
cescolar:cescolarini [2020/07/27 18:29] (actual)
ninglada
Línia 1: Línia 1:
 ====== Acords Consell Escolar ====== ====== Acords Consell Escolar ======
- 
- 
-{{:cescolar:20200206_acords_cons_escolar_4_.pdf|Reunió del Consell Escolar amb data 6 de febrer de 2020}}  
- 
  
  
 {{:cescolar:200720_actaconsellescolar.pdf|Reunió del Consell Escolar amb data 20 de juliol de 2020}} {{:cescolar:200720_actaconsellescolar.pdf|Reunió del Consell Escolar amb data 20 de juliol de 2020}}
-\\+   
 +\\  
 +   
 +{{:cescolar:instruccions-centres-economica-contractacio-covid-19_1_.pdf|}} 
 +   
 +\\  
 +   
 + 
 +{{:cescolar:20200206_acords_cons_escolar_4_.pdf|Reunió del Consell Escolar amb data 6 de febrer de 2020}}  
 +   
 +\\  
 +  
  <fc #0000FF><fs large>Liquidació del Pressupost econòmic de l’any 2019</fs></fc>  <fc #0000FF><fs large>Liquidació del Pressupost econòmic de l’any 2019</fs></fc>
      
Línia 19: Línia 26:
 {{:cescolar:pressupost_2020.pdf|}} {{:cescolar:pressupost_2020.pdf|}}
  
-\\ + 
  
- <fc #0000FF><fs large>Pressupost econòmic de l’any 2020</fs></fc> + 
- +
-{{:cescolar:instruccions-centres-economica-contractacio-covid-19_1_.pdf|}}+