Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:ciencies_socials [2020/06/16 09:29]
cvaldivia
cvaldivia:ciencies_socials [2020/09/08 13:54] (actual)
cvaldivia
Línia 1: Línia 1:
  
  
-<note>PELS ALUMNES QUE TENIU LA PRIMERA I LA SEGONA AVALUACIÓ DE SOCIALS SUSPESA HAUREU DE LLIURAR AQUESTES ACTIVITATS EL 22 DE JUNY ABANS DE LES 14:00 {{:cvaldivia:recuperacio_1a_i_2a_avaluacio.docx|Activitats de recuperació de Ciències Socials}}</note> 
  
-<note important>PELS ALUMNES QUE NOMÉS TENIU LA SEGONA AVALUACIÓ SUSPESA, HAUREU DE LLIURAR LES DUES PROVES D'AVALUACIÓ QUE HEM FET EL DIA 22 DE JUNY ABANS DE LES 14:00 {{:cvaldivia:unitat_7_absolutisme_a_eiuropa_espanya_i_a_catalunya_activitats.docx|Unitat 7: L'absolutisme a Europa, Espanya i Catalunya}} i {{:cvaldivia:av.art_renaixement_i_barroc.doc|Unitat 8: Art del Renaixement i el Barroc}}</note> 
  
-<WRAP center round box 60%> 
- 
-I D'AQUÍ AL FINAL DE CURS... 
- 
-{{:cvaldivia:unitat_9_la_fi_de_l_antic_regim_i_les_revolucions_liberals.ppt|Presentació dels continguts treballats}} 
- 
- 
-Per treballar la unitat 9 farem servir {{:cvaldivia:unitat_8_la_fi_de_antic_regim.pdf|aquest material del llibre de text de 4t d'ESO de  l'editorial BARCANOVA }}   
- 
- 
- 
-Farem classe inversa: us diré quines diapositives i quins apartats del tema us heu de mirar, i la proposta d'activitats per revisar-les durant la sessió ZOOM de cada setmana 
-  * Setmana 18 al 22 de maig: Activitats del material de Barcanova: 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.15, 1.51, 1.52 
-  * Setmana 25 al 29 de maig: Activitats del material de Barcanova: 1.18, 1.23, 1.25, 1.26 
-</WRAP> 
- 
- 
-La setmana del 27 a l'1 de maig comencem a treballar la unitat 8 
- 
- 
-<WRAP center round info 60%> 
- * {{:cvaldivia:feina_per_casa1.docx|Feina per casa, primera part de la unitat}} 
-  * {{:cvaldivia:feina_per_casa2.pdf|FEINA PER CASA, segona part de la unitat}} 
-  * {{:cvaldivia:feina_per_casa3.pdf|FEINA PER CASA, tercera part de la unitat}} 
-  * {{:cvaldivia:feina_per_casa4.pdf|FEINA PER CASA, quarta part de la unitat}} 
-  * {{:cvaldivia:feina_per_casa5.pdf|FEINA PER CASA, cinquena part de la unitat}} 
-  * {{:cvaldivia:unitat_7_catalunya.ppt|Presentació Catalunya }} 
- 
-{{:cvaldivia:unitat_7_absolutisme_a_eiuropa_espanya_i_a_catalunya_activitats.docx|Activitats de la unitat 7}} 
-  
-* [[http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18134&p_ex=l%27onze%20de%20setembre&p_num=3|A partir d'una manifestació d'un 11 de setembre, un avi explica a la seva néta les causes, el desenvolupament i les conseqüències de la Guerra de Successió (1700-1714), referint-se especialment a la jornada de l'Onze de Setembre de 1714. ]] 
- 
-  * {{:cvaldivia:actvitat_video_onze_de_setembre.pdf|Activitat per completar amb el video "Onze de setembre" }} 
- 
-  
-</WRAP> 
- 
- <WRAP center round tip 60%> 
-Seguim treballant a casa!! 
- 
-UNITAT 8: L'Art Renaixentista i el Barroc 
- 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=FxhXTpzk8CI|Aquí teniu un vídeo on s'explica clarament les característiques de l'art Renaixentista]] 
- 
- 
-  - {{:cvaldivia:unitat_8_lart_renaixentista_i_el_barroc.pdf|Presentació dels continguts de la Unitat 8}} 
- 
-  - {{:cvaldivia:unitat_8_art_renaixentista_i_barroc_activitats.docx| Activitats de la unitat 8}} 
-  - {{:cvaldivia:unitat_8_art_renaixentista_barroc_material_estudi.doc|Apunts de la unitat}} 
- 
- 
-<note important>{{:cvaldivia:av.art_renaixement_i_barroc.doc|PROVA D'AVALUACIÓ ART REINAXENTISTA I BARROC}}</note> 
  
  
Línia 63: Línia 9:
                  
                  
-[[** Història  **]] {{cvaldivia:de-tiempos-modernos.jpg?180|}}+[[** HISTORIA  **]] {{cvaldivia:de-tiempos-modernos.jpg?180|}}
  
  
  
 [[**GEOGRAFIA HUMANA I ECONÒMICA 3r ESO**]]   {{:cvaldivia:dibuix.jpg?250}}         [[**GEOGRAFIA HUMANA I ECONÒMICA 3r ESO**]]   {{:cvaldivia:dibuix.jpg?250}}