Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:ciencies_socials [2020/06/16 09:21]
cvaldivia
cvaldivia:ciencies_socials [2020/06/16 09:29] (actual)
cvaldivia
Línia 3: Línia 3:
 <note>PELS ALUMNES QUE TENIU LA PRIMERA I LA SEGONA AVALUACIÓ DE SOCIALS SUSPESA HAUREU DE LLIURAR AQUESTES ACTIVITATS EL 22 DE JUNY ABANS DE LES 14:00 {{:cvaldivia:recuperacio_1a_i_2a_avaluacio.docx|Activitats de recuperació de Ciències Socials}}</note> <note>PELS ALUMNES QUE TENIU LA PRIMERA I LA SEGONA AVALUACIÓ DE SOCIALS SUSPESA HAUREU DE LLIURAR AQUESTES ACTIVITATS EL 22 DE JUNY ABANS DE LES 14:00 {{:cvaldivia:recuperacio_1a_i_2a_avaluacio.docx|Activitats de recuperació de Ciències Socials}}</note>
  
 +<note important>PELS ALUMNES QUE NOMÉS TENIU LA SEGONA AVALUACIÓ SUSPESA, HAUREU DE LLIURAR LES DUES PROVES D'AVALUACIÓ QUE HEM FET EL DIA 22 DE JUNY ABANS DE LES 14:00 {{:cvaldivia:unitat_7_absolutisme_a_eiuropa_espanya_i_a_catalunya_activitats.docx|Unitat 7: L'absolutisme a Europa, Espanya i Catalunya}} i {{:cvaldivia:av.art_renaixement_i_barroc.doc|Unitat 8: Art del Renaixement i el Barroc}}</note>
  
 <WRAP center round box 60%> <WRAP center round box 60%>