Link to this comparison view

cvaldivia:cvaldiviaini [2017/08/30 11:59]
cvaldivia
cvaldivia:cvaldiviaini [2017/09/05 17:45] (actual)
administrador s'ha restaurat una versió anterior
Línia 3: Línia 3:
      
                      
 +[[**Aquí teniu diferents enllaços, presentacions, material, propostes d'activitats...]]
 +           
 +
 +  
 +[[** GEOGRAFIA i HISTÒRIA 1r ESO **]] {{cvaldivia:nefertiti.jpg?150|}}  [[**GEOGRAFIA i HISTÒRIA 2n ESO**]] {{cvaldivia:caballero1.jpg?145|}}
 +        
 +        
 +[[** Història  **]] {{cvaldivia:de-tiempos-modernos.jpg?180|}}
 +
 +
 +
 +[[**GEOGRAFIA HUMANA I ECONÒMICA 3r ESO**]]   {{:cvaldivia:dibuix.jpg?250}}