Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:cvaldiviaini [2020/04/12 11:37]
cvaldivia
cvaldivia:cvaldiviaini [2020/04/12 11:38] (actual)
cvaldivia
Línia 15: Línia 15:
 [[ LLENGUA CATALANA, COMPETÈNCIES BÀSIQUES ]] [[ LLENGUA CATALANA, COMPETÈNCIES BÀSIQUES ]]
  
-{{:cvaldivia:llengua_catalana.jpg?500 |}}+{{:cvaldivia:llengua_catalana.jpg?400 |}}