Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:cvaldiviaini [2020/04/12 11:38]
cvaldivia
cvaldivia:cvaldiviaini [2021/06/21 11:35] (actual)
cvaldivia
Línia 1: Línia 1:
                      ====== Benvinguts/es a l'espai Wiqui de Cati Valdívia i Amaro ======                       ====== Benvinguts/es a l'espai Wiqui de Cati Valdívia i Amaro ====== 
-   +{{ :cvaldivia:abra-los-libros-en-fondo-sucio-azul-89576055.jpg?nolink&1000 |}}
-   +
-<note tip>EN AQUEST ESPAI TROBAREU INFORMACIÓ, APUNTS, ACTIVITATS, MATERIAL AUDIOVISUAL .... DE LES MATÈRIES DE CIÈNCIES SOCIALS, LLENGUA CATALANA I MATEMÀTIQUES</note&gt;+
  
 +<note>EN AQUEST ESPAI TROBAREU INFORMACIÓ, APUNTS, ACTIVITATS, PRESENTACIONS, MATERIAL AUDIOVISUAL... DE LES MATÈRIES DE CIÈNCIES SOCIALS, CULTURA I VALORS  I HISTÒRIA DE L'ART</note>
  
- [[**CIÈNCIES SOCIALS**]]  {{ :cvaldivia:images_1_.jpg?400 |}} 
  
  
-[[** MATES 2n ** ]]  {{:cvaldivia:images_2_.jpg?300|}}+ [[**CIÈNCIES SOCIALS**]]  {{:cvaldivia:descarga_8_.jpg?nolink&600|}}
  
----- 
  
 +[[  MATEMÀTIQUES FUNCIONALS  ]]  {{:cvaldivia:descarga_9_.jpg?nolink&400|}}
  
-[[ LLENGUA CATALANA, COMPETÈNCIES BÀSIQUES ]] 
  
-{{:cvaldivia:llengua_catalana.jpg?400 |}} 
- 
- 
- 
- 
----- 
-[[ MATEMÀTIQUES ]] 
-{{:cvaldivia:matematiques_.jpg?400|}} 
  
 +[[    HISTÒRIA DE L'ART     ]]   {{:cvaldivia:descarga_10_.jpg?nolink&300|}}