Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:geografia_humana_i_economica_3r_eso [2016/01/07 19:12]
cvaldivia
cvaldivia:geografia_humana_i_economica_3r_eso [2016/05/01 19:00] (actual)
cvaldivia
Línia 85: Línia 85:
 {{:cvaldivia:el_sector_primari_3.pdf|Presentació "El sector primari"}} {{:cvaldivia:el_sector_primari_3.pdf|Presentació "El sector primari"}}
      
-   +      * http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=180 "Dos tomates y dos destinos" 
-    - Element de llista numeradahttps://www.youtube.com/watch?v=XImCnWNyOAM+ 
 +      * https://www.youtube.com/watch?v=XImCnWNyOAM
      
                    
Línia 104: Línia 105:
 {{:cvaldivia:3jpg.jpg|}} {{:cvaldivia:3jpg.jpg|}}
  
-  * {{:cvaldivia:industria.pdf|El sector secundari: de la industrialització a la globalització}}+  * {{:cvaldivia:el_sector_secundari_4.pdf|Presentació "El sector secundari"}}
   * [[http://www.ine.es/| Web de l'Institut Nacional d'Estadística que us servirà per cercar dades sobre la indústria a Espanya ]]   * [[http://www.ine.es/| Web de l'Institut Nacional d'Estadística que us servirà per cercar dades sobre la indústria a Espanya ]]
   * {{:cvaldivia:activitats_unitat_industria.doc|Activitats industria}}   * {{:cvaldivia:activitats_unitat_industria.doc|Activitats industria}}
Línia 110: Línia 111:
   * {{:cvaldivia:maquiles.pdf|Document sobre les maquiles: teoria i activitats}}   * {{:cvaldivia:maquiles.pdf|Document sobre les maquiles: teoria i activitats}}
  
-====== UNITAT 9: El sector terciari: serveis, transports i comunicacions ====== +====== UNITAT 9: El sector terciari: serveis, comerç, transports i turisme  ======
- +
 {{:cvaldivia:terc.jpg? 160}} {{:cvaldivia:terc.jpg? 160}}
 +
 +   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_classe_.pdf|Presentació del Sector Terciari curs 2015-16}}
 +
   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_5.ppt|Presentació del sector terciari}}   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_5.ppt|Presentació del sector terciari}}
 +
   * {{:cvaldivia:activitats_sector_terciari.doc|Activitats de la unitat}}   * {{:cvaldivia:activitats_sector_terciari.doc|Activitats de la unitat}}
  
Línia 119: Línia 123:
  
  
-====== UNITAT 10: El sector terciari: comerç, serveis financers i turisme ====== 
  
  
- +====== UNITAT 10: Organització política del territori ======
-====== UNITAT 11: Organització política del territori ======+
  
 {{:cvaldivia:l {{:cvaldivia:l
 _organitzacio_politica_del_territori.ppt|Presentació: Organització política del territori}} _organitzacio_politica_del_territori.ppt|Presentació: Organització política del territori}}
  
 +  - {{:cvaldivia:els_kurds.docx|Material sobre els Kurds}}
 +
 +  - [[https://vimeo.com/10591258|Vídeo sobre els Kurds]]
  
  
- ====== UNITAT 12: La Unió Europea ====== + ====== UNITAT 11: La Unió Europea ======