Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:geografia_humana_i_economica_3r_eso [2015/12/20 09:37]
cvaldivia s'ha restaurat una versió anterior
cvaldivia:geografia_humana_i_economica_3r_eso [2016/05/01 19:00] (actual)
cvaldivia
Línia 83: Línia 83:
 {{:cvaldivia:prim.jpg|}} {{:cvaldivia:prim.jpg|}}
  
 +{{:cvaldivia:el_sector_primari_3.pdf|Presentació "El sector primari"}}
 +  
 +      * http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=180 "Dos tomates y dos destinos"
  
-<html><iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/watch?v=XImCnWNyOAM></iframe></html> +      * https://www.youtube.com/watch?v=XImCnWNyOAM
- +
- +
-   * {{:cvaldivia:el_sector_primari_3.ppt|Presentació unitat}} +
-  +
      
-   <fs medium>**Activitats del tema**</fs> +         
-    +
-      * {{:cvaldivia:activitats_de_la_unitat_2.doc|Activitats Sector Primari}} +
-      +
       *  Material d'Intermón Oxfam amb activitats [[http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=667|" Àfrica més enllà de la sequera"]]       *  Material d'Intermón Oxfam amb activitats [[http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=667|" Àfrica més enllà de la sequera"]]
        
Línia 109: Línia 105:
 {{:cvaldivia:3jpg.jpg|}} {{:cvaldivia:3jpg.jpg|}}
  
-  * {{:cvaldivia:industria.pdf|El sector secundari: de la industrialització a la globalització}}+  * {{:cvaldivia:el_sector_secundari_4.pdf|Presentació "El sector secundari"}}
   * [[http://www.ine.es/| Web de l'Institut Nacional d'Estadística que us servirà per cercar dades sobre la indústria a Espanya ]]   * [[http://www.ine.es/| Web de l'Institut Nacional d'Estadística que us servirà per cercar dades sobre la indústria a Espanya ]]
   * {{:cvaldivia:activitats_unitat_industria.doc|Activitats industria}}   * {{:cvaldivia:activitats_unitat_industria.doc|Activitats industria}}
Línia 115: Línia 111:
   * {{:cvaldivia:maquiles.pdf|Document sobre les maquiles: teoria i activitats}}   * {{:cvaldivia:maquiles.pdf|Document sobre les maquiles: teoria i activitats}}
  
-====== UNITAT 9: El sector terciari: serveis, transports i comunicacions ====== +====== UNITAT 9: El sector terciari: serveis, comerç, transports i turisme  ======
- +
 {{:cvaldivia:terc.jpg? 160}} {{:cvaldivia:terc.jpg? 160}}
 +
 +   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_classe_.pdf|Presentació del Sector Terciari curs 2015-16}}
 +
   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_5.ppt|Presentació del sector terciari}}   * {{:cvaldivia:el_sector_terciari_5.ppt|Presentació del sector terciari}}
 +
   * {{:cvaldivia:activitats_sector_terciari.doc|Activitats de la unitat}}   * {{:cvaldivia:activitats_sector_terciari.doc|Activitats de la unitat}}
  
Línia 124: Línia 123:
  
  
-====== UNITAT 10: El sector terciari: comerç, serveis financers i turisme ====== 
  
  
- +====== UNITAT 10: Organització política del territori ======
-====== UNITAT 11: Organització política del territori ======+
  
 {{:cvaldivia:l {{:cvaldivia:l
 _organitzacio_politica_del_territori.ppt|Presentació: Organització política del territori}} _organitzacio_politica_del_territori.ppt|Presentació: Organització política del territori}}
  
 +  - {{:cvaldivia:els_kurds.docx|Material sobre els Kurds}}
 +
 +  - [[https://vimeo.com/10591258|Vídeo sobre els Kurds]]
  
  
- ====== UNITAT 12: La Unió Europea ====== + ====== UNITAT 11: La Unió Europea ======