Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:geografia_i_historia_2n_eso [2013/06/26 21:37]
cvaldivia
cvaldivia:geografia_i_historia_2n_eso [2013/09/06 22:29] (actual)
cvaldivia
Línia 4: Línia 4:
  
 LOL  LOL 
- <note>**Per superar la matèria de Ciències Socials haureu d'estudiar les unitats 8,10.11 i 12 del nostre llibre de text i revisar les activitats d'aquestes untats realitzades a classe així com les activitats d'avaluació  d'aquests temes**</note>+