Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:historia [2017/01/09 18:56]
cvaldivia
cvaldivia:historia [2017/04/25 19:18] (actual)
cvaldivia
Línia 174: Línia 174:
 ====== Unitat 7: República, guerra i revolució ====== ====== Unitat 7: República, guerra i revolució ======
   - {{:cvaldivia:si_tu_madre_quiere_un_rey.doc|Si tu madre quiere un rey}}   - {{:cvaldivia:si_tu_madre_quiere_un_rey.doc|Si tu madre quiere un rey}}
-<html><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3tKg2s-ASV0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html> 
  
 {{:cvaldivia:textos_i_imatges.doc| Textos i imatges per a comentar}} {{:cvaldivia:textos_i_imatges.doc| Textos i imatges per a comentar}}