Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:index_continguts_de_la_materia [2011/08/04 20:27] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +Tema 1: L’Edat Moderna
 +a. Trets que la definiesen
 +b. L’expansió europea
 +c. El renaixement i els canvis religiosos ( reforma i contrarreforma)
 +d. La monarquia hispànica al s. XV, XVI i XVII
 +e. Catalunya als temps dels Austrias
 +f. El barroc
 +g. La Il•lustració
 +h. La Guerra de Successió
 +i. Catalunya durant el segle XVIII
  
 +Tema 2: La fi de l’antic règim :
 +a. Els nous moviments ideològics
 +b. Independencia dels EUA
 +c. La revolució francesa
 +d. Espanta durant el regnat de Fernando VII
 +e. El romanticisme
 +
 +Tema 3: La revolució industrial:
 +a. La revolució industrial i les seves conseqüències
 +b. La revolució industrial a Catalunya
 +c. Moviments obrers
 +d. Estat liberal a Espanta
 +e. Evolució del catalanisme
 +f. El realisme
 +
 +Tema 4: Els nacionalismes:
 +a. Expansió colonial europea
 +b. La primera guerra mundial
 +c. Conseqüències de la guerra
 +d. La revolució russa
 +e. L’impressionisme i les avantguardes
 +
 +Tema 5: El periodo entreguerres:
 +a. Evolució econòmica
 +b. Aparició feixismes
 +c. Evolució de la URSS
 +d. Evolució política, econòmica i social a Espanta
 +e. Segona república i la Generalitat republicana
 +f. La guerra civil espanyola
 +
 +Tema 6: La Segona Guerra Mundial
 +a. Causes i conseqüències
 +b. La guerra freda
 +c. La construcció europea
 +
 +Tema 7: El franquisme
 +a. Evolució política i econòmica
 +b. La repressió
 +c. L’oposició a la dictadura
 +d. La transició a la democràcia
 +e. Els governs democràtics