HOLA NOIS I NOIES DE 2n

DOSSIER DE RECUPERACIÓ, per aquells alumnes que no han superat la matèria, heu de fer aquest dossier i lliurar-lo el dia 19 de juny fins les 14:00

AQUESTES ACTIVITATS són les que heu de lliurar el dia 29 aquells/es que NO TINGUEU SUPERADA LA MATÈRIA

PROVA de competències, per lliurar el dia 21 d'abril


DECIMALS

LES ACTIVITATS DELS NOMBRES DECIMALS S'HAURAN DE LLIURAR EL DIA 5 DE MAIG

ACTIVITATS PER LA SETMANA DEL 5 AL 12 DE MAIG
Per aquesta setmana haureu de resoldre les següents activitats de raonament que trobareu en el següent document

ACTIVITATS PER LA SETMANA DEL 12 DE MAIG AL 19 DE MAIG
Per aquesta setmana us plantejo unes activitats sobre els nombres romans, molt importants entre d'altres coses per la matèria de Ciències Socials.
Són dos documents: un que és teoria

i l'altre que són les activitats

ACTIVITATS PER LA SETMANA DEL 19 A 26 de maig
Activitats nombres naturals

ACTIVITATS PER LA SETMANA DEL 2 5 DE JUNY
Activitats de raonament