Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:mates_2n [2020/05/26 22:33]
cvaldivia
cvaldivia:mates_2n [2020/06/04 13:04] (actual)
cvaldivia
Línia 1: Línia 1:
 == HOLA NOIS I NOIES DE 2n == == HOLA NOIS I NOIES DE 2n ==
  
-En aquesta pàgina trobareu les activitats que heu d'anar fent durant aquests dies. +<note tip>DOSSIER DE RECUPERACIÓ, per aquells alumnes que no han superat la matèria, heu de fer aquest {{:cvaldivia:recuperacio_matematiques_2n_juny.pdf|dossier}} i lliurar-lo el dia 19 de juny fins les 14:00</note>
- +
-Bona feina!!!+
  
 <note important>AQUESTES {{:cvaldivia:recuperacio_2n_.pdf|ACTIVITATS}} són les que heu de lliurar el dia 29 aquells/es que NO TINGUEU SUPERADA LA MATÈRIA </note> <note important>AQUESTES {{:cvaldivia:recuperacio_2n_.pdf|ACTIVITATS}} són les que heu de lliurar el dia 29 aquells/es que NO TINGUEU SUPERADA LA MATÈRIA </note>