LES NOTES DE LA TERCERA AVALUACIÓ SERÀ LA SUMA DE LA PRIMERA I SEGONA AVALUACIÓ, ELS ALUMNES QUE ENTREGUIN TASQUES A LA TERCERA AVALUACIÓ LA NOTA TAN SOLS POT PUJAR, EN CAP CAS BAIXAR ELS QUE VULGUEU SABER LA MITJA CONTACTEU PER CORREO dcasanas@xtec.cat

Per la setmana del 14-17, a tots els que heu agafat aquests dies per fer altres coses més importants en la vostra agenda personal. Tan sols demano entregar Dossier Axonometries rectes

Per la setmana del 20-24 hem acabat dossier Axonometries rectes

Per la setmana del 27-30 d'Abril, hem començat Axonometries Corbes

Per la setmana del 5-9 de Maig, continuem amb Axonometries Corbes. Aquesta setmana finalitza Axonometries corbes.
Podeu introduir-vos a DAO (els que pugueu o vulgueu)
Per la setmana del 11-15 de Maig comencem Dièdric. Enviaré informació per correu a cadascú
Per la setmana del 18-22 de Maig farem el primer dossier de dièdric. Enviaré informació per correu a cadascú

Com ho puc entregar? Haureu de fer una foto escrivint el vostre nom i cognom al voltant de l'original o sobre el dibuix per comprovar que l'heu realitzat vosaltres, adjunteu fotografia al correu i ho envieu a dcasanas@xtec.cat especificant a assumpte: Dossier AXONOMETRIES RECTES i NOM i COGNOM

Tot el material es troba a Schoology, DIBUIX TÈCNIC I i II: GEOMETRIA PLANA, AXONOMÈTRIC i DIÈDRIC, per si queda algun@ despistat que necessiteu clau d'accés, m'ho demaneu.

Ruta per accedir a material i solucionari: carpeta AXONOMÈTRIC> carpeta AXONOMETRIES RECTES> PDFS AMB PROPOSTA I SOLUCIÓ
Com ja vam comentar l'últim dia de classe, teniu dos dossiers per fer: Axonometries rectes i axonometries corbes

Per qualsevol dubte, envieu correu a dcasanas@xtec.cat o wattsap 665697544

Recordar-vos que tota la informació està penjada a Schoology

Properes tasques per a després de la primera setmana, del 20-25, 27-30, 4-8, 11-15

Cada setmana es demanarà tres exercicis del dossier AXONOMETRIES CORBES ( hi ha un total de 8) Un cop acabat, començarem amb DAO (dibuix assistit per ordinador)

Per aquells que van molt avançats: dues tasques 1a revisar els dossiers anteriors i dibuixar amb Librecad aquells exercicis que posi DAO (Dibuix assistit per Ordinador) 2D

Els exercicis que pugueu o vulgueu els realitzeu amb Scketchup (amb mil·límetres).Dels dossiers de AXONOMETRIES RECTES I CORBES 3D