Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dchomski:1ro_c_eso [2019/01/14 07:54]
dchomski
dchomski:1ro_c_eso [2019/01/14 07:55] (actual)
dchomski
Línia 54: Línia 54:
  
 [[http://www.contosehistorias.com/imagens/mailsfiles/7800/La%20historia%20de%20Erika%20A5-%20Ruth%20Vander%20Zee.pdf|La historia de Erika]] [[http://www.contosehistorias.com/imagens/mailsfiles/7800/La%20historia%20de%20Erika%20A5-%20Ruth%20Vander%20Zee.pdf|La historia de Erika]]
 +