Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dchomski:pfi._estrategias_de_comunicacion [2019/10/01 09:44]
dchomski
dchomski:pfi._estrategias_de_comunicacion [2019/10/08 10:14] (actual)
dchomski
Línia 15: Línia 15:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=eGngjaclMwI|Analiza]] [[https://www.youtube.com/watch?v=eGngjaclMwI|Analiza]]
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=KtGcmBUp8cU|Cinco gestos]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=KtGcmBUp8cU|Lo vulgar]]
  
 RADIO RADIO