Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dchomski:pfi._estrategias_de_comunicacion [2020/06/23 07:00]
dchomski s'ha restaurat una versió anterior
dchomski:pfi._estrategias_de_comunicacion [2020/06/23 07:01] (actual)
dchomski
Línia 1: Línia 1:
 ====== Habilidades sociales ====== ====== Habilidades sociales ======
- 
-<note important>**TAREAS DE VERANO**</note> 
- 
-Te sugerimos la lectura de los siguientes cómics{{:dchomski:comics_para_el_verano.pdf|}} 
-