Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:ausias_march_vv [2020/07/24 12:55]
vvidal creat
deps:capdepcast:ausias_march_vv [2020/07/25 19:34] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 +-Para volver a la página inicial pulsa [[capdepcast|aquí]]
 +
 +-Para volver a la página de Bachillerato pulsa [[bachilleratocastellano|aquí]]
 +
 +====== AUSIÀS MARCH ======
 +
 +
 {{:vvidal:ausias_march.jpg?200|}} {{:vvidal:ausias_march.jpg?200|}}