Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:bernat_de_ventadorn_vv [2020/07/24 12:53]
vvidal creat
deps:capdepcast:bernat_de_ventadorn_vv [2020/07/25 19:33] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 +-Para volver a la página inicial pulsa [[capdepcast|aquí]]
 +
 +-Para volver a la página de Bachillerato pulsa [[bachilleratocastellano|aquí]]
 +
 +====== Bernat de Ventadorn ======
 +
 +
 +
 <fc #0000FF>Lectura del poema "No és meravella si el meu cant" de Bernat de Ventadorn <fc #0000FF>Lectura del poema "No és meravella si el meu cant" de Bernat de Ventadorn
 </fc> </fc>