Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:candid_o_l_optimisme_vv [2020/07/17 18:02]
vvidal creat
deps:capdepcast:candid_o_l_optimisme_vv [2020/07/25 19:38] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 +-Para volver a la página inicial pulsa [[capdepcast|aquí]]
 +
 +-Para volver a la página de Bachillerato pulsa [[bachilleratocastellano|aquí]]
 +
 +
 {{:vvidal:voltaire.jpeg?200|}} François Marie Arouet, dit <fc #0000FF>Voltaire</fc> (1694-1778) {{:vvidal:voltaire.jpeg?200|}} François Marie Arouet, dit <fc #0000FF>Voltaire</fc> (1694-1778)