Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:comentario_de_texto [2020/07/25 18:52]
vvidal
deps:capdepcast:comentario_de_texto [2020/07/25 18:53] (actual)
vvidal
Línia 7: Línia 7:
  
 2. Comentarios literarios resueltos (Desde la Edad media al Barroco): 2. Comentarios literarios resueltos (Desde la Edad media al Barroco):
 +
 [ttp://www.literaturafacil.com/Archivos/comentariosdetexto/comentariosTexto.htm|aquí]] [ttp://www.literaturafacil.com/Archivos/comentariosdetexto/comentariosTexto.htm|aquí]]