Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:dublinesos_vv [2020/07/17 18:08]
vvidal creat
deps:capdepcast:dublinesos_vv [2020/07/25 19:39] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 +-Para volver a la página inicial pulsa [[capdepcast|aquí]]
 +
 +-Para volver a la página de Bachillerato pulsa [[bachilleratocastellano|aquí]]
 +
 +
 ====== DUBLINESOS de James Joyce ====== ====== DUBLINESOS de James Joyce ======
  
Línia 18: Línia 23:
  
 {{:vvidal:dublineses_los_muertos-843277496-main.jpg?200|}}    {{:vvidal:dublineses_los_muertos-843277496-main.jpg?200|}}   
-