Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:el_baro_rampant_vv [2020/07/17 18:03]
vvidal creat
deps:capdepcast:el_baro_rampant_vv [2020/07/25 19:38] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 +-Para volver a la página inicial pulsa [[capdepcast|aquí]]
 +
 +-Para volver a la página de Bachillerato pulsa [[bachilleratocastellano|aquí]]
 +
 +====== EL BARÓ RAMPANT ======
 +
 +
 +
 +
 L'autor Italo Calvino (1923-1985) {{:vvidal:italocalvino.jpeg?200|}} L'autor Italo Calvino (1923-1985) {{:vvidal:italocalvino.jpeg?200|}}