Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:esocastellano [2015/06/18 23:31]
vvidal
deps:capdepcast:esocastellano [2019/08/30 12:09] (actual)
vvidal
Línia 9: Línia 9:
 [[LECTURAS]] [[LECTURAS]]
  
-[[TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL]]+
  
 [[DICCIONARIOS]] [[DICCIONARIOS]]
Línia 15: Línia 15:
 [[AULA DE ACOGIDA]] [[AULA DE ACOGIDA]]
  
-[[REFUERZO]] 
  
-[[AMPLIACIÓN]]+
  
 [[MEDIOS DE COMUNICACIÓN]] [[MEDIOS DE COMUNICACIÓN]]