Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcast:figuras_retoricas [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +==== FIGURAS RETÓRICAS ====
 +
 + 1. Ejercicios interactivos sobre figuras retóricas: [[ http://www.indicedepaginas.com/tests_figuras.html     |aquí]]