Organització per nivells

Crèdits Hores/setmana
1r ESO 2 2h/setmana
2n ESO 2 2h/setmana
3r ESO 2 2h/setmana
4t ESO 2 2h/setmana
1r Batxillerat 2 2h/setmana