Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepestr:capdepestr [2018/06/27 13:07]
asewell
deps:capdepestr:capdepestr [2018/06/27 13:07] (actual)
asewell
Línia 39: Línia 39:
                                               OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press.                                                OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press. 
                    Hora: 8:15-9:30                     Hora: 8:15-9:30
-                         Aulari 1er ESO              +                     Aulari 1er ESO