Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepmusi:altres [2009/02/02 17:52]
dpuertas
deps:capdepmusi:altres [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ====== Altres materials del Departament d'Educació Musical ====== ====== Altres materials del Departament d'Educació Musical ======
  
 +===== **El material del curs 2009/2010 el veureu clicant aquí:**=====
  
-**El material del curs 2008/2009 el veureu clicant aquí:** +[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]] 
-[[http://www.sortsystems.es/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]]+ 
 + 
 +===== Models d'exàmens de Música===== 
 +==== 2n ESO==== 
 +{{deps:capdepmusi:model_examen_2n_eso_1r_trimestre.pdf|2n ESO 1r trimestre}} 
 + 
 +==== 3r ESO ==== 
 +{{deps:capdepmusi:model_examen_3er_eso_1er_trimestre.pdf|3r ESO 1r trimestre}}