Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepmusi:capdepmusi [2019/10/01 22:08]
dpuertas
deps:capdepmusi:capdepmusi [2020/05/18 08:45] (actual)
dpuertas
Línia 1: Línia 1:
-====== Materials Didàctics del Departament de Música ====== 
-**El material del curs 2019/2020 el veureu clicant aquí:** 
  
-[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]]+====== Contacte - Departament de Música ====== 
 +**Us podeu posar en contacte amb David Puertas a través del correu electrònic següent:**
  
-====== Documentació - Departament de Música ======+[[mailto:dpuertas@iescanpuig.com|Missatge a David Puertas]]
  
 +**Us podeu posar en contacte amb Marià Franco a través del correu electrònic següent:**
  
-**Us podeu posar en contacte amb David Puertas (Cap del Departament de Música) a través del correu electrònic següent:**+[[mailto:mfranc39@xtec.cat|Missatge a Marià Franco]]
  
-[[mailto:dpuertas@iescanpuig.com|Missatge a David Puertas]] 
  
-**TREBALLS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2019+**Us podeu posar en contacte amb Rafa Monzó a través del correu electrònic següent:** 
-** + 
-[[dpuertas:dpuertasini|RECUPERACIONS setembre 2019]]+[[mailto:rmonzo@xtec.cat|Missatge a Rafa Monzó]] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====== Activitats DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT ====== 
 + 
 + 
 +===== 1r ESO====== 
 + 
 +**1r ESO A, B, C i D** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 1r ESO: {{:deps:capdepmusi:1r_eso_01_activitats_musicals.pdf| 1r ESO ACTIVITAT 01}} 
 + 
 +20 abril ACTIVITAT 1r ESO:{{:deps:capdepmusi:1r_eso_02_activitats_musicals.pdf|1r ESO ACTIVITAT 02}} 
 + 
 +27 abril ACTIVITAT 1r ESO:{{:deps:capdepmusi:1r_eso_03_activitats_musicals.pdf|1r ESO ACTIVITAT 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 1r ESO: {{:deps:capdepmusi:1r_eso_04_activitats_musicals.pdf|1r ESO ACTIVITAT 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 1r ESO: {{:deps:capdepmusi:1r_eso_05_activitats_musicals_en_confinament.pdf|1r ESO ACTIVITAT 05}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 1r ESO:{{:deps:capdepmusi:1r_eso_activitat_musical_06.pdf|1r ESO ACTIVITAT 06}} 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**{{:deps:capdepmusi:1r_eso_treballs_de_recuperacio.pdf|1r ESO MÚSICA recuperació}} 
 + 
 + 
 +**1r ESO Optativa "Conjunt instrumental"** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 1r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:1r_conjunt_instrumental_01.pdf|1r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 01}} 
 + 
 +20 d'abril ACTIVITAT 1r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:1r_eso_conjunt_instrumental_doc_02.pdf|1r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 02}} 
 + 
 +27 d'abril ACTIVITAT 1r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:1r_eso_conjunt_instrumental_03.pdf|1r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 03}} 
 + 
 +5 i 11 maig ACTIVITAT 1r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:1r_eso_conjunt_instrumental_04.pdf|1r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 04}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 1r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:1r_eso_optativa_de_musica.pdf|1r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 05}} 
 + 
 +===== 2n ESO====== 
 + 
 +**2n ESO Optativa  "Conjunt instrumental"** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_instrumental_01.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 01}} 
 + 
 +20 abril ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_instrumental_02.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 02}} 
 + 
 +27 abril ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_instrumental_03.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental":{{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_instrumental_04.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental":{{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_05_activitats.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 05}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 2n ESO "Conjunt instrumental":{{:deps:capdepmusi:2n_eso_conjunt_instrumental_06.pdf|2n ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 06}} 
 + 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**: s'han de lliurar les activitats del 3r trimestre que anem penjant cada setmana en aquest apartat. 
 + 
 + 
 +**2n ESO Optativa "Guitarra"** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra": {{:deps:capdepmusi:2n_eso_optativa_guitarra_01.pdf|2n ESO GUITARRA 01}} 
 + 
 +20 d'abril ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra": {{:deps:capdepmusi:optativaguitarra2asetmana.pdf|2n ESO GUITARRA 02}} 
 + 
 +27 d'abril ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra": {{:deps:capdepmusi:optativaguitarra3asetmana.pdf|2n ESO GUITARRA 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra": {{:deps:capdepmusi:optativaguitarra4asetmana.pdf|2n ESO GUITARRA 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra":{{:deps:capdepmusi:optativaguitarra5asetmana.pdf|2n ESO GUITARRA 05}} 
 + 
 +18 i 25 de maig ACTIVITAT 2n ESO "Guitarra":{{:deps:capdepmusi:optativaguitarra6asetmana_ok.pdf|2n ESO GUITARRA 06}} 
 + 
 +===== 3r ESO====== 
 + 
 +**3r ESO A, B, C, D i E** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 3r ESO: {{:deps:capdepmusi:3r_eso_01_activitats_musicals.pdf|3r ESO ACTIVITAT 01}} 
 + 
 +20 abril ACTIVITAT 3r ESO: {{:deps:capdepmusi:3r_eso_02_activitats_musicals.pdf|3r ESO ACTIVITAT 02}} 
 + 
 +27 abril ACTIVITAT 3r ESO: {{:deps:capdepmusi:3r_eso_03_activitats_musicals.pdf|3r ESO ACTIVITAT 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 3r ESO:{{:deps:capdepmusi:3r_eso_04_activitats_musicals.pdf|3r ESO ACTIVITAT 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 3r ESO:{{:deps:capdepmusi:3r_eso_05_doc_act_musicals_en_confinament.pdf|3r ESO ACTIVITAT 05}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 3r ESO: {{:deps:capdepmusi:3r_eso_activitat_musical_06.pdf|3r ESO ACTIVITAT 06}} 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**{{:deps:capdepmusi:3r_eso_treballs_de_recuperacio.pdf|3r ESO MÚSICA recuperació}} 
 + 
 + 
 +**3r ESO Optativa "Conjunt instrumental"** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_instrumental_01.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 01}} 
 + 
 +20 abril ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_instrumental_02.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 02}} 
 + 
 +27 abril ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_instrumental_03.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_instrumental_04.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental": {{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_05_activitats.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 05}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 3r ESO "Conjunt instrumental":{{:deps:capdepmusi:3r_eso_conjunt_instrumental_06.pdf|3r ESO CONJUNT INSTRUMENTAL 06}} 
 + 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**: s'han de lliurar les activitats del 3r trimestre que anem penjant cada setmana en aquest apartat. 
 + 
 + 
 +===== 4t ESO====== 
 + 
 +**4t ESO "Optativa Música"** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música": {{:deps:capdepmusi:4t_eso_optativa_musica_01.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 01}} 
 + 
 +20 d'abril ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música": {{:deps:capdepmusi:4t_eso_optativa_musica_02.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 02}} 
 + 
 +27 d'abril ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música": {{:deps:capdepmusi:4t_eso_optativa_musica_03.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música":{{:deps:capdepmusi:4t_eso_optativa_musica_04.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 04}} 
 + 
 +11 maig ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música":{{:deps:capdepmusi:4t_eso_05_activitats.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 05}} 
 + 
 +18 i 25 maig ACTIVITAT 4t ESO "Optativa Música":{{:deps:capdepmusi:4t_eso_activitat_musical_06.pdf|4t ESO OPTATIVA MÚSICA 06}} 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**{{:deps:capdepmusi:4t_eso_treballs_de_recuperacio_ok.pdf|4rt ESO OPTATIVA MÚSICA recuperació}} 
 + 
 + 
 +===== PFI-IFE====== 
 + 
 +20 d'abril ACTIVITAT PFI-IFE: {{:deps:capdepmusi:ife_01_activitat_musical.pdf|PFI-IFE ACTIVITAT 01}} 
 + 
 +18 maig ACTIVITAT PFI-IFE:{{:deps:capdepmusi:pfi_-_ife_act_en_confinament_de_musica_18_de_maig_musica.pdf|PFI-IFE ACTIVITAT 02}} 
 + 
 + 
 +===== BATXILLERAT: Cultura Audiovisual====== 
 + 
 +**BATXILLERAT. Cultura Audiovisual** 
 + 
 +14 d'abril ACTIVITAT Cultura Audiovisual: {{:deps:capdepmusi:activitat_1_cult_audiovisual.pdf|Cult Audiov. ACTIVITAT 01}} 
 + 
 +20 abril ACTIVITAT Cultura Audiovisual: {{:deps:capdepmusi:activitat_2_cult_audiovisual.pdf|Cult Audiov. ACTIVITAT 02}}{{:deps:capdepmusi:apunts_cultura_audiovisual.pdf|APUNTS Cultura Audiovisual}} 
 + 
 +27 abril ACTIVITAT Cultura Audiovisual: {{:deps:capdepmusi:activitat_3_cult_audiovisual.pdf|Cult Audiov. ACTIVITAT 03}} 
 + 
 +5 maig ACTIVITAT Cultura Audiovisual:{{:deps:capdepmusi:activitat_4_cult_audiovisual.pdf|Cult Audiov. ACTIVITAT 04}} 
 + 
 +11 maig ÚLTIMA ACTIVITAT Cultura Audiovisual:{{:deps:capdepmusi:activitat_5_cult_audiovisual.pdf|Cult Audiov. ACTIVITAT 05}} 
 + 
 +ABANS DEL 29 DE MAIG CAL LLIURAR EL **VIDEO** DE FINAL DE CURS 
 + 
 + 
 +**<fc #FF0000>ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ: </fc>**{{:deps:capdepmusi:cultura_audiovisual_treballs_de_recuperacio.pdf|CULTURA AUDIOVISUAL recuperació}} 
 + 
 + 
 +====== Materials Didàctics del Departament de Música ====== 
 + 
 +**El material del curs 2019/2020 el veureu clicant aquí:** 
 + 
 +[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]]