Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepmusi:capdepmusi [2019/10/01 22:08]
dpuertas
deps:capdepmusi:capdepmusi [2019/10/01 22:09] (actual)
dpuertas
Línia 4: Línia 4:
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]]
  
-====== Documentació - Departament de Música ======+====== Contacte - Departament de Música ======
  
  
Línia 11: Línia 11:
 [[mailto:dpuertas@iescanpuig.com|Missatge a David Puertas]] [[mailto:dpuertas@iescanpuig.com|Missatge a David Puertas]]
  
-**TREBALLS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2019: 
-** 
-[[dpuertas:dpuertasini|RECUPERACIONS setembre 2019]]