Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:activitats_competencies [2011/08/04 21:02]
127.0.0.1 edició externa
deps:capdepnatu:activitats_competencies [2016/10/12 16:34] (actual)
rmargarit
Línia 2: Línia 2:
  
  
 +{{:deps:capdepnatu:cc-eso-cientificotecnic.pdf|COMPETENCIES CLAU}}