Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:altres [2016/02/01 00:49]
rmargarit
deps:capdepnatu:altres [2017/04/24 13:57] (actual)
rmargarit
Línia 2: Línia 2:
  
  
-====DOSSIERS  PER REPASSAR CURSOS PENDENTS==== 
  
 +                                                 
                                                                                                          
-                                                     +=== Curriculum alumnes que el curs 2016-17 fan 3r ESO ===
  
    
Línia 14: Línia 13:
    
  
- 
-  
- 
- 
-  
  
  
Línia 25: Línia 19:
  
    
- 
- 
  
  
    
- 
- 
- 
    
- 
- 
- 
- 
- 
- 
    
  
  
-  
-  
-  
  
  
-  
  
  
-  
  
  
-  +<fc #0000FF>MATERIALS DE RECUPERACIÓ DE 1r ESO:</fc>temes que entraran a l'examen 
- +
- +
-<fc #0000FF>MATERIALS DE RECUPERACIÓ DE 3r ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA</fc> +
- +
- +
- +
- +
-  +
- +
- +
-  +
-  +
-{{:deps:capdepnatu:recuperacio_3eso.pdf|}} +
- +
-{{:deps:capdepnatu:funcio_de_reproduccio.pdf|}} +
- +
- +
-<fc #00FF00>MATERIALS DE RECUPERACIÓ DE 3R ESO: FÍSICA I QUÍMICA</fc> +
- +
-{{:deps:capdepnatu:recuperacio_fisica_i_quimica_3r.pdf|RECUPERACIO FIQ 3R}} +
- +
- +
- +
- +
-<fc #0000FF>MATERIALS DE RECUPERACIÓ DE 1r ESO:</fc>+
  
 {{:deps:capdepnatu:apren_el_que_es_basic_bio_1_eso_t6.pdf|}} {{:deps:capdepnatu:apren_el_que_es_basic_bio_1_eso_t6.pdf|}}
Línia 113: Línia 66:
  
  
- 
- 
-<fs larger><fc #FF0000>RECUPERACIÓ D'ALTRES CURSOS</fc>:</fs> 
- 
-<fc #800080>ELS ALUMNES DE 3r ESO i 4t ESO QUE TINGUIN PENDENTS LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS DE 1r ESO O 2n ESO, PODEN REPASSAR ELS CONTINGUTS DE LES MATÈRIES EN AQUEST ENLLAÇOS ON HI HA CONTINGUTS I ACTIVITATS D AUTOAVALUACIÓ:  
-</fc> 
- 
- 
-1) [[ 1r ESO]]http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/corteza/index.htm  
- 
-2) [[ 1r ESO]]http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/index.htm 
- 
-3) [[2n ESO]]http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/index.htm 
- 
-4) [[ 2n ESO]]http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/2eso/1.htm 
- 
-5) [[ Continguts i activitats  d´autoavaluació de tots els cursos 
-]]http://www.xtec.cat/~ajimeno/