Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:capdenatu [2018/06/27 10:38]
rmargarit
deps:capdepnatu:capdenatu [2018/06/27 10:40] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-S'ha entregat als alumnes un dossier de recuperació que comptarà un  40% de la nota+S'ha entregat als alumnes un dossier de recuperació que comptarà un  30% de la nota