Dossier 1 ESO.
Aquest dossier compta el 40 % de la nota