Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:material_de_recuperacio_alumnes_que_el_curs_2016-17_fan_2n_eso [2017/04/24 14:05]
rmargarit creat
deps:capdepnatu:material_de_recuperacio_alumnes_que_el_curs_2016-17_fan_2n_eso [2017/04/24 23:58] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
 === Material per recuperar 1r ESO pels a lumnes que el curs 2016-17 fan 2n ESO === === Material per recuperar 1r ESO pels a lumnes que el curs 2016-17 fan 2n ESO ===
 +
 +Temes llibre casals: 7, 8, 11, 12 i 13
  
 {{:deps:capdepnatu:recuperacio_nou_curriculum:apren_el_que_es_basic_biologia_1.pdf|apren el que es basic}} {{:deps:capdepnatu:recuperacio_nou_curriculum:apren_el_que_es_basic_biologia_1.pdf|apren el que es basic}}