Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:quimica_1r [2009/02/04 14:28]
rmargarit creat
deps:capdepnatu:quimica_1r [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-=== TAULES PERIODIQUES ===+TAULES PERIODIQUES  
 +http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/  
 +http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm  
 +http://www.mcgraw-hill.es/bcv/tabla_periodica/mc.html 
 +http://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm  
 +http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/periodic_table.html  
 +http://www.webelements.com/   
 +http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/taula/index.htm  
 +http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/cataloni.html