Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepnatu:quimica_1r [2009/02/04 14:29]
rmargarit
deps:capdepnatu:quimica_1r [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 2: Línia 2:
 http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/  http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/ 
 http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm  http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm 
- +http://www.mcgraw-hill.es/bcv/tabla_periodica/mc.html 
-http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/abundancia.htm  +http://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm 
-http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/presencia-en-cuerpo-humano.htm  +
-http://www.mcgraw-hill.es/bcv/tabla_periodica/mc.htmlhttp://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm +
 http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/periodic_table.html  http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/periodic_table.html 
-http://www.webelements.com/  +http://www.webelements.com/  
- +
-http://www.webelements.com/periodicity/abundance_universe/ +
 http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/taula/index.htm  http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/taula/index.htm 
 http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/cataloni.html  http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/cataloni.html