Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdeppqpi:capdeppqpi [2011/12/21 10:17] (actual)
admin creat
Línia 1: Línia 1:
 +====== Departament de PQPI ====== 
 +**Professors:** 
 +  * Estrella del Mar Núñez Minicucci 
 +  * Manel Iglesias Ferro 
 +