Activitats de recuperació de 4t d'ESO de Ciències Socials, comunes a tots els grups

Aneu amb compte, perquè en les activitats de Ciències Socials n'hi ha per a determinats alumnes, i d'altres que són per a la resta

Activitats de recuperació de 4t d'ESO, Ètico-Cívica (Toni Bielsa)