Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepsoci:capdepsoci [2015/06/29 19:48]
tbielsa
deps:capdepsoci:capdepsoci [2015/06/29 19:49] (actual)
tbielsa
Línia 22: Línia 22:
  
 [[4t E.S.O.]] [[4t E.S.O.]]
 +
 +
 +<note warning>El dia i l'hora de les proves de recuperació del setembre el determina la direcció del centre, i per tant heu de consultar la web del centre per a informar-vos al respecte</note>