Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdeptecn:ac_rec_sep_3eso [2014/06/20 08:29]
idomingo
deps:capdeptecn:ac_rec_sep_3eso [2015/06/18 13:34] (actual)
idomingo
Línia 313: Línia 313:
   7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:   7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:
   margin;mso-element-top:160.95pt;mso-height-rule:exactly'><span   margin;mso-element-top:160.95pt;mso-height-rule:exactly'><span
-  style='font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans MS"'>3,4,5,6<o:p>&nbsp;</o:p></span></p>+  style='font-size:8.0pt;font-family:"Comic Sans MS"'>3,4,5,6<o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
   </td>   </td>
   <td width=38 valign=top style='width:1.0cm;border-top:none;border-left:none;   <td width=38 valign=top style='width:1.0cm;border-top:none;border-left:none;
Línia 323: Línia 323:
   7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:   7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:
   margin;mso-element-top:160.95pt;mso-height-rule:exactly'><span   margin;mso-element-top:160.95pt;mso-height-rule:exactly'><span
-  style='font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans MS"'>1,2,7,8,9,10<o:p></o:p></span></p>+  style='font-size:8.0pt;font-family:"Comic Sans MS"'>1,2,7,8,9,10<o:p></o:p></span></p>
   </td>   </td>
   <td width=38 valign=top style='width:1.0cm;border-top:none;border-left:none;   <td width=38 valign=top style='width:1.0cm;border-top:none;border-left:none;
Línia 727: Línia 727:
 Ins Can Puig Ins Can Puig
 Àrea de tecnologia Àrea de tecnologia
-Juny de 2014+Juny de 2015
  
  
 [[deps:capdeptecn:activitats_recuperacio_setembre|torna]] [[deps:capdeptecn:activitats_recuperacio_setembre|torna]]