Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdeptecn:ac_rec_sep_4eso [2015/06/18 13:36]
idomingo
deps:capdeptecn:ac_rec_sep_4eso [2015/06/18 13:52] (actual)
idomingo
Línia 7: Línia 7:
 1. Presentar esquemes de les unitats 2, 3, 4 i 5 ....  (cada esquema ha d’ocupar com a màxim una pàgina). 1. Presentar esquemes de les unitats 2, 3, 4 i 5 ....  (cada esquema ha d’ocupar com a màxim una pàgina).
 2. Presentar un nou projecte seguint les instruccions adjuntes. 2. Presentar un nou projecte seguint les instruccions adjuntes.
-{{:deps:capdeptecn:4_-_instruccions_recuperacio_setembre_4teso.pdf|INSTRUCCIONS PROJECTE}} 
  
 +{{:deps:capdeptecn:4t_2014-15_-_instruccions_recuperacio_setembre.pdf|INSTRUCCIONS PROJECTE}}
  
 == Continguts pel control de setembre. == == Continguts pel control de setembre. ==