Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdeptecn:ac_rec_sep_4esoinf [2015/06/18 13:45]
idomingo
deps:capdeptecn:ac_rec_sep_4esoinf [2015/06/18 13:47] (actual)
idomingo
Línia 19: Línia 19:
  
 APPs. Fer al menys tres aplicacions per a mòbils explicats en la wiki del professor: APPs. Fer al menys tres aplicacions per a mòbils explicats en la wiki del professor:
-http://docs.google.com/documents/d/1K8PWW60zKPCqd2hNWzpbdjpnYbJoR6tLP-gg__7epnI/edit?pli=1 +https://docs.google.com/document/d/1K8PWW60zKPCqd2hNWzpbdjpnYbJoR6tLP-gg__7epnI/edit?pli=1
  
 Scratch. Realitzar els exercicis del dossier proposat a la wiki: Scratch. Realitzar els exercicis del dossier proposat a la wiki: