Materials del Departament de Tecnologies

Dibuix Tècnic

Materials i Eines

* Presentacions.
* Full d'Avaluació.
* Enllaços externs.

Energia

* Presentacions.
* Full d'Avaluació.
* Enllaços externs.

Procés Tecnològic

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs

Electricitat

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs

Electrònica

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs

Mecanismes

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs

Automatismes i Robòtica

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs.

Informàtica

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs.

Pràctiques

* Presentacions.
* Full d’Avaluació.
* Enllaços externs.
* Fotos