Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdeptecn:capdeptecn [2017/06/21 10:31]
idomingo
deps:capdeptecn:capdeptecn [2018/06/26 08:42] (actual)
idomingo
Línia 1: Línia 1:
 ====== Materials ====== Materials
  Didàctics del Departament de Tecnologia ======  Didàctics del Departament de Tecnologia ======
-  *[[activitats_recuperació_setembre|ACTIVITATS RECUPERACIÓ SETEMBRE 2017]]+  *[[activitats_recuperació_setembre|ACTIVITATS RECUPERACIÓ SETEMBRE 2018]]
   *[[activitats_competencies|ACTIVITATS COMPETÈNCIES]]   *[[activitats_competencies|ACTIVITATS COMPETÈNCIES]]
   *[[activitats_reflexives|ACTIVITATS REFLEXIVES]]   *[[activitats_reflexives|ACTIVITATS REFLEXIVES]]