Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarcia3reso [2020/01/10 14:20]
dgarcia creat
dgarcia:dgarcia3reso [2020/06/02 13:27] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
  
-[[https://youtu.be/jfSNxVqprvM|Cosmic eye]]+{{:dgarcia:presentacio_materia_fisica_i_quimica_3r_eso_curs_2019_20.pdf|}} 
 + 
 + 
 +**Unitat 1. Els sistemes materials** 
 + 
 +{{:dgarcia:1_les_ciencies_experimentals.pptx|}} 
 + 
 +[[https://youtu.be/7DNmW7JCaU8| Què és la Química?]] 
 + 
 +[[http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/index.htm|recursos tic 3r ESO]]
  
 [[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]]  [[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]] 
  
 +**Unitat 2.Substàncies pures i mescles**
 +
 +{{:dgarcia:2._la_materia.pptx|}}
 +
 +{{:dgarcia:sistemes_materials_esquema_general.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/JTL4dj3Gx1o|bullint aigua A l'Everest]]
 +
 +
 +**Unitat 3: La composició de la matèria**
 +
 +{{:dgarcia:3._la_composicio_de_la_materia.pptx|}}
 +
 +
 +[[https://youtu.be/vfBKTp_Wj00|vídeo: Què és un àtom?]] [[https://youtu.be/9nCzDarcPms?list=PLLNIcibuuhvzYRcz8Ny4PGg5MYApRts3E|classificació dels àtoms]]
 +[[https://youtu.be/57bbbD8oWqI?list=PLLNIcibuuhvzYRcz8Ny4PGg5MYApRts3E|La història dels models atòmics]]
  
 [[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]] [[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]]
  
 [[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]] [[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]]
 +
 [[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]] [[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]]
-{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}}  {{:dgarcia:4._la_composicio_de_la_materia.pptx|}}+ 
 +{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}}  
 + 
 {{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}} {{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}}
 +
 +{{:dgarcia:prt_assaig_a_la_flama.pdf|}}
 +
 +--------------------------------------------------------------------
 +
 +**unitat 4: Unions d'àtoms**
 +
 +{{:dgarcia:4.enllac_quimic.pptx|}}
 +
 + [[https://youtu.be/GEjA7ewsrGE?t=7|propietats de les substàncies atenent als enllaços químics]]
 +
 +[[https://youtu.be/kcJ-uBZzhno?list=PLLNIcibuuhvzYRcz8Ny4PGg5MYApRts3E|vídeo :com es forma un cristall iònic]]
 +
 +[[https://youtu.be/Z29YdlyJ5K0|vídeo per repassar canvis d'unitats:gram/mol/molècules]]
 +
 +exercicis per repassar els conceptes de mol, molècula i gram :{{:dgarcia:fq_exer_mol.docx|}}
 +
 +
 +**Unitat 5:Les reaccions químiques**
 +
 +{{:dgarcia:5._les_reaccions_quimiques.pptx|}}
 +
 +{{:dgarcia:sintesi_-unitat_5._les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/Mypp6CwUPns|vídeo ajustament equacions químiques ]]
 +
 +{{:dgarcia:exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:revista_ciencia-unitat5_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/dQGreQyoXxI|vídeo: Beautiful Chemical Reactions]]
 +
 +{{:dgarcia:prt_tipus_de_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +** Tasques de la  1ra setmana :Setmana 14 al 18 3r D i 3r C**
 +
 + S'ha de visualitzar el powerpoint i el vídeo vinculat a la unitat 5:Les reaccions químiques que trobeu a aquesta wiki
 +
 +Deures : realització dels primers 8 exercicis de l'arxiu :{{:dgarcia:exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf|}} 
 +Les hores desdoblades passen a ser hores de treball a casa on podreu contactar amb mi per correu per consultar dubtes. 
 +
 +Sessió Zoom setmana 14 al 17 d'abril :**3r C**Divendres 17 -mòdul 2: 9:45-10:30 h Reunió Zoom(envio per correu l'accés a la sessió)
 +
 +lliurament de feina **3r C**: 21 d'abril abans de la sessió de classe. 
 +
 +lliurament de feina **3r D**:20 d'abril abans de la sessió de classe. 
 +
 +**Tasques de la 2na setmana: 20 al 24 3r D i 3r C**
 +
 +**3r D**- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns al mòdul 6: 13.15h-14:00h ( codi i contrasenya enviada per correu)
 +
 +Realització de la fitxa: {{:dgarcia:la_toxicitat_quimica_dels_productes_de_neteja.pdf|}}.Data límit lliurament de la feina: **26 d'abril**
 +
 +**3r C**-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe  al mòdul 3-10:30h-11:30h) i divendres (2na meitat de classe al mòdul 2: 9:45h-10:30h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup )
 +
 +Realització de la fitxa:{{:dgarcia:la_toxicitat_quimica_dels_productes_de_neteja.pdf|}}.Data límit lliurament de la feina: **26 d'abril**
 +
 +
 +**Tasques de la 3ra setmana: 27 d'abril a l'1 de maig 3r D i 3r C**
 +
 +Seguim amb la unitat {{:dgarcia:5._les_reaccions_quimiques.pptx|}}
 +Deures : realització dels exercicis 9, 10,11,12,13 i 14 de l'arxiu :{{:dgarcia:exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 + 
 +**3r C**-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe  al mòdul 3-10:30h-11:30h) i divendres (2na meitat de classe al mòdul 2: 9:45h-10:30h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).Anul.lada la de divendres per ser festa.
 +
 +**3r D**- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15h-14:00h) i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45h)( codi i contrasenya enviada per correu)
 +A les sessions Zoom aclarirem dubtes i continuaré amb la unitat 5( 3. Llei de la conservació de la massa+ 4.Equacions químiques. Ajustament d'equacions químiques)
 +
 +Data límit de lliurament de la feina :**3 de maig** 
 +
 +
 +
 +**Tasques de la 4ta setmana: 5 de maig  al 8 de maig 3r D i 3r C**
 +
 +Llegeix l'article de la revista Ciència del llibre de text.pàgina 115 i respon les qüestions :{{:dgarcia:revista_ciencia-unitat5_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +**3r C**-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe  al mòdul 3-10:30  h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).
 +A la 2 na meitat del grup C :continuaré amb la unitat 5( 3. Llei de la conservació de la massa+ 4.Equacions químiques. Ajustament d'equacions químiques)
 +
 +**3r D**- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h. Aquesta sessió no es farà al ser festiu dilluns festiu) i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)
 +data límit de lliurament de feina :**12 de maig.**
 +
 +Solucions dels exercicis de la 3ra setmana :{{:dgarcia:solucions_unitat_5_exercicis_9_10_11_12_13_i_14.docx|}}
 +
 +
 +**Tasques de la 5na setmana: 11 de maig  al 15 de maig 3r D i 3r C**
 +
 +Acabar de fer els exercicis  d'aquesta unitat 15,16,17 i 18 de l'arxiu :{{:dgarcia:exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +Ajustar les equacions químiques de l'arxiu: {{:dgarcia:ajuste_reac_quimicas_.docx|}}
 +
 +**3r C**-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe  al mòdul 3-10:30  h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).
 +
 +**3r D**- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)
 +
 +Solucions dels exercicis de la 4ta setmana: {{:dgarcia:solucions_revista_de_ciencia.pdf|}}
 +
 +data límit de lliurament de feina :** 16 de maig.**
 +
 +
 +**Tasques de la 6na setmana: 18 de maig al 22 de maig 3r D i 3r C**
 +
 +A les sessions Zoom corregirem els exercicis pendents de la setmana anterior.
 +Les activitats d'aquesta setmana es troben a l'arxiu : {{:dgarcia:exercicis_estequiometria.docx|}} 
 +
 +3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30 h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).
 +
 +3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)
 +
 +Solucions de les tasques de la 5na setmana:{{:dgarcia:solucionari_unitat_5_exercicis_15_16_17_i_18.docx|}} + {{:dgarcia:ajuste_reac_quimicas_amb_solucions.docx|}}
 + 
 +**data límit de lliurament de feina : 24 de maig**.
 +
 +
 +**Tasques de la 7na setmana: 25 de maig al 29 de maig 3r D i 3r C** 
 +
 +Per finalitzar amb aquest període lectiu en confinament la última tasca està detallada a l'arxiu adjunt:
 +
 +{{:dgarcia:del_laboratori_a_la_farmacia.docx.pdf|DEL LABORATORI A LA FARMÀCIA}}
 +
 +
 +
 +**data límit de lliurament de feina : 31 de maig**.
 +
 +
 +