Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarcia3reso [2020/01/10 14:20] (actual)
dgarcia creat
Línia 1: Línia 1:
  
 +[[https://youtu.be/jfSNxVqprvM|Cosmic eye]]
 +
 +[[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]] 
 +
 +
 +[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]]
 +
 +[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]]
 +[[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]]
 +{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}}  {{:dgarcia:4._la_composicio_de_la_materia.pptx|}}
 +{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}}