unitat_1.les_forces.pdf sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf

unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf

vídeo: la caiguda lliure vídeo gravetat zero unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf

esquema_pressio_en_els_fluids.pdfunitat_4_per_desenvolupar_forces_pressio_i_fluids.pdf unitat4_sintesi_forces_pressio_i_fluids.pdf formació de borrrasques i anticiclos


unitat 8 .Les reaccions químiques

canvis físics i canvis químics

conceptes bàsics d'estequiometria

què és un mol

ajustament reaccions químiques per tanteig

ajustament reacció algebraic

exercicis mol resolts

ajuste_reac_quimicas_amb_solucions.docx

Tasques de la 1ra setmana: 14 al 17 d'abril optativa banda horària 3+ banda horària 1

Dimarts 14 d'abril sessió Zoom al primer mòdul de 9-9.45h.

A la resta de mòduls treballareu l'arxiu - El mètode científic: quimica_quotidiana.pdf i ressoldré dubtes per correu.

Data màxim de lliurament de la feina 21 d'abril.

Tasques de la 2na setmana :20 al 24 d'abril

Reunió Zoom dimecres 22 mòdul 3(10:30-11:15h) :
Durant aquesta sessió es farà l'explicació de teoria i es ressoldren els dubtes de la tasca anterior(el mètode científic).
Teoria Unitat 8: unitat_8-sintesi_les_reaccions_quimiques.pdf

Deures: Practicar els conceptes d'estequiometria:mol/massa molecular/grams a partir del vídeo explicatiu que hi és dins de l'arxiu fq_exer_mol.docx i la resolució dels exercicis. Pots ajudar-te amb els exemples resolts que trobaràs a :exercicis mol resolts

Data màxim de lliurament de la feina:28 d'abril

Tasques de la 3ra setmana :27 al 1 de maig

Aquesta setmana tal i com us vaig comentar fareu una activitat transversal dintre dels continguts de la matèria.
Sessió Zoom dimecres 29 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)

Activitat :teories_cospiratives.pdf

Data màxim de lliurament de la feina:3 de maig

Tasques de la 4ta setmana :5 al 8 de maig

Aquesta setmana seguim amb la unitat 5 : unitat_8-sintesi_les_reaccions_quimiques.pdf

Us comparteixo els exercicis corresponents a aquesta unitat que s'han de fer:exercicis_unitat_8_les_reaccions_quimiques.docx

Data màxim de lliurament de la feina:11 de maig

Tasques de la 5na setmana :11 al 15 de maig

A la Sessió Zoom de dimecres 13 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)corregirem els exercicis de la 4ta setmana i començarem la unitat 9 abans d' introduir la formulació, si ens dona temps.

unitat_9_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx sistema periòdic

activitats_unitat_9-sintesi_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx

Solucions dels exercicis de la 4ta setmana:exercicis de la unitat 8:solucions_unitat_les_reaccions_quimiques.docx

Data màxim de lliurament de la feina:20 de maig

Tasques de la 6na setmana :18 al 22 de maig

S'ha de llegir la unitat 9 i fer els exercicis del document adjunt:exercicis_estequiometria.docx

A la Sessió Zoom de dimecres 20 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)corregirem els exercicis de la 5 na setmana.

La teoria d'aquesta unitat la podeu trobar al dossier i a aquests arxius adjunts:

unitat_9_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx

sistema periòdic

Data màxim de lliurament de la feina:23 de maig

Tasques de la 7na setmana :25 al 29 de maig

Començaré el tema de formulació inorgànica amb la documentació adjunta:

formulacio_inorganica.pdf + estats_oxidacio.docx

Solucions de les tasques de la 6na setmana:
exercicis_estequiometria_solucions.docx

Sessions Zoom : dilluns i divendres.

Fer els exercicis del full adjunt: formulacio_inorganica_4t_eso.pdf

Data màxima de lliurament : 2 de juny