Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarcia4teso [2020/01/10 14:08] (actual)
dgarcia creat
Línia 1: Línia 1:
 +{{:dgarcia:unitat_1.les_forces.pdf|}}   {{:dgarcia:sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf|}}
  
 +{{:dgarcia:unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:esquema_pressio_en_els_fluids.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_4_per_desenvolupar_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat4_sintesi_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}